geri

İşveren Sigorta Primi Desteği Yayınlanma Tarihi . Kategorisi .

İşveren Sigorta Primi Desteği

Çalışanların sigorta primi kapsamında işveren hisse miktarına yönelik destek ile ilgili düzenleme Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Söz konusu düzenleme aşağıda özetlenmiştir.

Destek Süresi: Eylül 2023 – Haziran 2024

Destek Oranı: İşveren hisse miktarının  % 25’

Önkoşul:

Tüm çalışanlara ait tüm prim borçlarının ödenmiş veya yapılandırılmış olacak.

İş Yasası’nın 15. Maddesi altında verilen duruşlar veya çalışanın yurt dışına çıktığını belgelemesi hallerinde verilen duruşlar hariç, 10 ay süre ile çalışanlarını durdurmaması koşuldur.

Prim desteğinden faydalanacak kuruluşların, primlerini en geç ilgili ayı takip eden ayın 15’ine kadar ödenmesi koşuldur.

Kapsam Dışı Olanlar Kurum ve Kuruluşlar:

Devlet Bütçesinden, kendi özel yasalarına göre faaliyet gösteren bağımsız kuruluşlar

Diğer kamu kurum ve kuruluşlar

Özerk bütçelerden veya katma bütçeler ile döner sermayeli iş yerleri

Yabancı devletlere ait kamu kurum ve kuruluş niteliğindeki iş yerleri

Devletin en az %10 hissesinin olduğu kuruluşlar

Devletin yönetiminde ve denetiminde olan kuruluşlar

Marketler, offlicencelar, market tedarikçileri (doğrudan üretim yapan tedarikçiler hariç), eczaneler, ecza depoları, medikalciler

Benzinciler, gazcılar, muhasebe ofisleri

Bankalar, sigorta şirketleri, döviz büroları, finans şirketleri

Bet ofisleri, casinolar, gece kulüpleri

Kreşler, anaokulları, ilköğretim ve orta öğretim kurumları, üniversiteler

Laboratuvarlar, hastaneler, klinikler ve veteriner klinikleri

Gsm operatörleri ve internet sağlayıcıları

Kooperatifler ve bunlara bağlı işletmeler

Ev hizmetlerinde çalışanlar

Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü uyarınca destek alan basın kuruluşları, KKTC’de sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren ve bu alanda KKTC Devletine hizmet veren kuruluşlar.

PDF İndir