Denetim ve Güvence Hizmetleri

Denetimler, müşterinin işletme ihtiyacına ve müşterinin talebine göre şekillenir. İşletmeler, sektörel bazda; uzun vadeli stratejilerini ve değerlendirilmesi ve yönetilmesi gereken tüm riskleri anlayan denetçilere ve danışmanlara ihtiyaç duyar. Firmalar, bu bilgiyi denetim sürecine dahil edebilecek danışmanlara gereksinim duymaktadır.

Denetim, yönetimin ve denetim ekibinin karşılıklı olarak taahhüt ettiği ayrıntılı prosedürlerle gerçekleştirilir. Bu taahhütler, N.Akman & Co.'nun bir denetimi yürütme ve yönetme şeklinin her yönüyle bağlantılıdır ve sözleşme ekibinin kaynakları tutarlı, katma değerli denetim hizmetlerini en verimli şekilde kullanmasını sağlar.

Geleneksel denetim rolünü, müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi anlamamıza yardımcı olan bir sürece dönüştürdük. Müşterilerimizin, bir denetimden sonra bir rapordan daha fazlasını beklediklerinin farkındayız. Sürecimiz, müşterilerimizin finansal ve operasyonel başarıya ulaşmalarına yardımcı olan katma değerli öneriler sağlamak için bilgi ve birikimlerimizi onlar için kullanmaktır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Yasal Denetimler

  • Deneyimli denetçi ekibimiz finansal tablolarınızın kapsamlı ve bağımsız bir şekilde incelenmesini sağlayabilir.

  • Finansal tablolarinızın ilgili düzenlemelere ve standartlara uygun olduğundan emin olmak için size yakın çalışarak ve finansal yönetiminizde geliştirilebilecek alanları da belirleriz.

Özel Amaçlı Denetimler

  • Özel amaçlı denetimlerimiz, müşterilerimizin belirli ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanır.

  • Bu denetimler, iç kontrol denetimleri, adli denetimler ve operasyonel denetimler gibi çeşitli alanları kapsar. Uzman ekibimiz, denetimin verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

UFRS'na Uygun Mali Tablo Denetimleri

  • Yeminli mali müşavirlerimiz, UFRS'na uygun olarak hazırlanan finansal tabloların güvenilir olduğunu ve uluslararası muhasebe standartlarına uygun olduğunu temin ederler.

  • Müşterilerimizin finansal tablolarını anlamalarına yardımcı olur ve finansal raporlama sürecini geliştirmek için öneriler sunarlar.

Due Diligence Hizmetleri

  • Due diligence hizmetlerimiz, müşterilerimize potansiyel yatırımları veya satın almaları hakkında kapsamlı bir analiz sağlar.

  • Uzman ekibimiz, hedef şirketin finansal, operasyonel ve yasal yönlerini değerlendirerek, herhangi bir riski veya olası sorunu tespit eder. Müşterilerimize bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olur ve herhangi bir riski azaltırız.